15 Ιουλ 2016

Παιδικοί σταθμοί: Αλλαγές στην ΚΥΑ – Τι προβλέπει η τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ)

Aλλαγές στην ΚΥΑ για την δωρεάν φιλοξενία παιδιών στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ πραγματοποίησαν με νέα τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση τρεις υπουργοι (Κουρουμπλής, Φωτίου, Χαρίτσης). Σύμφωνα με τη ΝΕΑ ΚΥΑ:

-Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οι άνδρες χήροι

-Το δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ισοδύναμο έγγραφο

-Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιου για τα θέματα ΕΣΠΑ, να χορηγήσει πρόσθετα voucher συνολικής αξίας ίσης με τη διαφορά της αξίας των voucher που θα ενεργοποιηθούν μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2016 και του ύψους του προϋπολογισμού όπως αυτός προσδιορίζεται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τους δυνητικά ωφελούμενους.

-Ο περιορισμός του 70% της δυναμικότητας αφορά αποκλειστικά στις υπηρεσίες σύζευξης

-Κάθε Δομή μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελουμένων με «αξία τοποθέτησης» ίσο με τον αριθμό θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της.»