2 Ιουλ 2016

Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) από την Περιφέρεια Αττικής


Τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων - ΚΗΦΗ, για ακόμη ένα έτος, εξασφάλισε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Ειδικότερα, υπέγραψε την σχετική Πρόσκληση, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, η οποία αφορά στην υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, που εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα 9iv, του άξονα προτεραιότητας 09, με τίτλο «Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αντικείμενο είναι η παροχή από τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Επισημαίνεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι συγκεκριμένοι Δήμοι της Περιφέρειας (Δήμος Αχαρνών, Μαραθώνος, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Αγίας Βαρβάρας, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, Δάφνης - Υμηττού, Κορυδαλλού), στους οποίους λειτουργούν ήδη δομές ΚΗΦΗ με συγχρηματοδότηση από την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013, καθώς και ΝΠΔΔ αυτών και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του ν. 3463/2006, που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 30.06.2016 έως 05.09.2016.