26 Ιουλ 2016

Συμπαράσταση στις καθαρίστριες & τους καθαριστές των δημοσίων σχολείων

Χαλάνδρι 26-7-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των καθαριστριών/ών των Δημόσιων Σχολείων που απαιτούν να πάψει το απαράδεκτο καθεστώς εργασίας με συμβάσεις έργου, που έχει ως συνέπεια τη δυσμενή και διακριτική μεταχείρισή τους ως «εργολάβων» καθαρισμού κατ΄αποκοπή. Κάθε χρόνο βιώνουν την ανασφάλεια και την αγωνία της ανεργίας. Η καθυστέρηση δε των διαδικασιών πρόσληψής τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Προσφέρουν ένα δύσκολο έργο χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό για την ίδια εργασία. Δεν δικαιούνται άδεια ασθενείας, ένσημα βαρέων και ανθυγιεινών, δώρο Πάσχα- Χριστουγέννων και λαμβάνουν αποδοχές κατώτερες του μονίμου προσωπικού καθαριότητας των σχολείων.

Τα σχολεία χρειάζονται μόνιμους καθαριστές/στριες και όχι όμηρους συμβασιούχους, τη στιγμή που καλύπτουν χρόνια τώρα πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθαριότητας των σχολείων.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ