15 Ιουλ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Παραχωρήθηκε ο χώρος για την ανέγερση του 17ου Δημοτικού Σχολείου.


ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                       
Τηλ. 213.2023922
www.halandri.gr
e-mail: press@halandri.gr

Παραχωρήθηκε ο χώρος για την ανέγερση του 17ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου « ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε » έγινε αποδεκτή η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου (17.6.2015), στην οποία εκφραζόταν το αίτημα για δωρεάν παραχώρηση και εκχώρηση πλήρους δικαιώματος χρήσης, του χώρου εμβαδού 9.171,00 m, που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 1116 και περικλείεται από τις οδούς Φαίδρας (πεζόδρομος), Οδυσσέως και αδιάνοικτης οδού, εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Χαλανδρίου Περιφέρειας Αττικής στην περιοχή Πάτημα I, για την ανέγερση σχολικού διδακτηρίου του 17ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου.