28 Ιουν 2016

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η υπερωριακή απασχόληση για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016, με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή, για συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων. Δείτε αναλυτικά: