29 Ιουν 2016

Τι προβλέπει το ν/σχ του ΥΠΕΣ για εργαζόμενους σε ΚΗΦΗ και «Βοήθεια Στο Σπίτι»

Με ειδική ρύθμιση στο άρθρο 39 του πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣΔΑ ρυθμίζονται μια σειρά από εργασιακά θέματα που αφορούν όσους απασχολούνται στις δράσεις «Κέντρα Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι». Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα παραπάνω προγράμματα ξεπερνούν τις 3.600

Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να απασχολούνται στα προγράμματα αυτά, με την ίδια σχέση εργασίας, μέχρι και το 2020.

Συγκεκριμένα προβλέπεται «η συνέχιση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του εν λόγω προσωπικού για τις δράσεις αυτές ή την μετεξέλιξη αυτών, οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όσο και μετά την ένταξή τους».

Στο άρθρο τονίζεται ότι: «Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου».

Να σημειωθεί ότι μετέωροι παραμένουν οι εργαζόμενοι στις δομές της φτώχειας και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Αν και έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από τους δήμους μέσω της ΚΕΔΕ, η σχετική ρύθμιση δεν έχει συμπεριληφθεί.