29 Ιουν 2016

Δήμος Κορίνθου: Δικαιώθηκε επειδή αρνήθηκε να ανανεώσει συμβάσεις εργαζομένων

Ο δήμος Κορινθίων δικαιώθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων πρώην εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας, με την οποία ζητούσαν παράταση των συμβάσεών τους για όλο το έτος 2016.Η δημοτική Αρχή αρνήθηκε να παρατείνει τις συμβάσεις, όπως προέβλεπε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θεωρώντας ότι αντισυνταγματικά η κυβέρνηση παρεμβαίνει στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης.
Το Πρωτοδικείο Κορίνθου δικαίωσε τον δήμο, κρίνοντας τη συγκεκριμένη διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντισυνταγματική.
Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, ο δήμος Κορινθίων προσέλαβε με διαδικασίες ΑΣΕΠ και οκτάμηνη σύμβαση 46 νέους εργαζόμενους για το 2016 και εάν εφάρμοζε την επίμαχη διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει αποδοχές για επιπλέον τέσσερις μήνες στους 46 εργαζόμενους. Αυτό το ποσό, συνολικά, αντιστοιχεί σε επιπλέον κόστος για τον δήμο, πάνω από 400.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη της Υπηρεσίας Καθαριότητος. Επίσης, σημειώνεται πως ο δήμος θα ήταν αναγκασμένος να επιβάλει αυξήσεις 10% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των 400.000 ευρώ.