3 Ιουν 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ