3 Ιουν 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016.