6 Ιουν 2016

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: Καταβολή διατροφικού επιδόματος στις 13 Περιφέρειες

Κατανέμεται, από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον λογαριασμό, που τηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.005.219,78 € στις Περιφέρειες της Xώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος, στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Μάιο τρέχοντος έτους.

Η κατανομή ΕΔΩ