24 Μαΐ 2016

Καταργείται η βεβαίωση Διευθυντή για τους σχολικούς φύλακες

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει το Υπ. Εσωτερικών καταργείται η βεβαίωση που πρέπει να δώσει ο διευθυντής του σχολείου ότι η επέκταση των καθηκόντων των σχολικών φυλάκων και σε άλλα κτίρια δεν επηρεάζει την φύλαξη των σχολείων. 

Συγκεκριμένα: 

Η παράγραφος 1, του άρθρου 11, του ν. 4018/2011 (Α’ 215), αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό, οργάνου, μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων, καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων, των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων». 
2. Η παράγραφος 21, του άρθρου 12, του ν. 4071/2012 (Α’ 85), καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως. 
Τι έλεγε η παράγραφος 1, του άρθρου 11, του ν. 4018/2011 (Α’ 215)
1. Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται, όταν από την άσκησή τους δεν επηρεάζεται η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. Τη σχετική βεβαίωση εκδίδει ο Διευθυντής του σχολείου.

http://www.myota.gr/, 24/5/2016