24 Μαΐ 2016

Καταγραφή ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας στους ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010, όπως ισχύει, καθώς και λοιπών συναφών ρυθμίσεων, καθορίζεται το πλαίσιο της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στους φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί Υγείας και Ασφαλείας του προσωπικού των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Ιδρυμάτων τους, και μέχρι τη Δευτέρα, 30.5.2016, το ΥΠΕΣ απέστειλε εγκύκλιο στις υπηρεσίες όπως ενημερώσουν εάν στην υπηρεσία τους υπηρετεί ιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας.


http://www.aftodioikisi.gr/, 23/5/2016