20 Μαΐ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.


ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  –  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  &  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  21/06/2016 – 04/08/2016


 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των εγγραφών
 
Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος Χαλανδρίου πραγματοποιεί και φέτος δωρεάν το πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών του και την ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών. Αυτό το καλοκαίρι το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε 6 Δημοτικά Σχολεία για μαθητές δημοτικών και σε 6 Νηπιαγωγεία για τα νήπια & προνήπια και περιλαμβάνει αθλητισμόζωγραφική-καλλιτεχνικά,θεατρική αγωγήμουσική και υλοποιείται από πτυχιούχους εκπαιδευτικούς. Η διάρκεια της δημιουργικής απασχόλησης είναι από 21/06/2016 έως 04/08/2016 και ώρες από 08:00 έως 16:00.
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

23 /05/2016   έως     10/06/2016,   09:00 - 13:00
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Στρ. Παπάγου 7, Χαλάνδρι)
τηλ. : 210-6899925 & 210-6899926 & 210-6899927 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ (Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σχολείο)
1ο   Δημοτικό (Αριστοφάνους 42 & Καραολή Δημητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι)
4ο   Δημοτικό (Σαλαμίνος & Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι)
5ο   Δημοτικό (Βριλησσίων 2 & Μεταμορφώσεως, Τούφα Χαλανδρίου)
11o  Δημοτικό (Κρίνων 24 & Κριεζή, Πολύδροσο Χαλανδρίου)
12ο  Δημοτικό (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, Άνω Χαλάνδρι)
16o  Δημοτικό (Τρίτση & Παπανικολάου 2, Πάτημα I Xαλανδρίου)
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ  (Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα σχολείο)

(κάντε "κλικ" στην εικόνα για μεγέθυνση)

1ο Νηπιαγωγείο (Αριστοφάνους 42 & Καραολή Δημητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι)
4ο  -  10ο Νηπιαγωγείο (Σαλαμίνος & Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι)
5ο  Νηπιαγωγείο (Βριλησσίων 2 & Μεταμορφώσεως, Τούφα Χαλανδρίου)
14ο Νηπιαγωγείο (Κρίνων 24 & Κριεζή, Πολύδροσο Χαλανδρίου)
15ο  Νηπιαγωγείο (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, Τούφα Χαλανδρίου)
16ο Νηπιαγωγείο (Τρίτση & Παπανικολάου 2, Πάτημα Ι Χαλανδρίου)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δυνατότητα συμμετοχής από 1 έως 6 περιόδους αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων)
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)
 
1. Πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση (όχι προγενέστερη του Σεπτέμβρη 2015), υπογεγραμμένη από παιδίατρο που να αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
 
2.   α) Φωτοτυπία ελέγχου ή βεβαίωση εγγραφής από  Δημόσιο Σχολείο Χαλανδρίου (για τα παιδιά Δημοτικών)
      β) Βεβαίωση εγγραφής από  Δημόσιο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου (για τα παιδιά Νηπιαγωγείων).
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
1.Δικαίωμα συμμετοχής στην καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση έχουν :
α) Οι μαθητές και οι μαθήτριες που κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους  από την Α΄ έως και την ΣΤ΄ Δημοτικού σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία του Χαλανδρίου,
β) Τα παιδιά που κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους ως Νήπια ή Προνήπια σε Δημόσια Νηπιαγωγεία του Χαλανδρίου.
 
2.Οι  εγγραφές σε κάθε Σχολικό Συγκρότημα δεν θα υπερβαίνουν τα εκατόν εβδομήντα πέντε (175) παιδιά.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των εγγραφών.
 
3.Ωράριο του προγράμματος: 08:00-16:00. Προσέλευση 08:00-09:00. Αποχώρηση 14:00 ή 16:00.
 
4.Όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση θα είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια των ημερών και ωρών του προγράμματος.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ