20 Μαΐ 2016

Μονοήμερη εκδρομή των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Χαλανδρίου στις 30-5-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η)


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Χαλανδρίου

Πραγματοποιούν μονοήμερη εκδρομή τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016

στην Ευρωστίνη Κορινθίας.

Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ θα γίνουν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΙΟΥ και την ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ

Ώρες 09:00 – 12:00 ΣΤΟ ΚΑΘΕ Κ.Α.Π.Η.


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το ΓΕΥΜΑ: 10 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ


Πληροφορίες:

Κεντρικό Κ.Α.Π.Η.: 210 6848380
Κ.Α.Π.Η. Κάτω Χαλανδρίου: 210 6778788
Κ.Α.Π.Η. Τούφας: 210 6800189