24 Μαΐ 2016

Η υποχρέωση τήρησης Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών από τους Δήμους (εγκύκλιος)

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση τήρησης Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών από τους Δήμους για προσωπικό τους που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, παρέχει με εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ.