11 Μαΐ 2016

Αξιολόγηση στο Δημόσιο - Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

Εγκύκλιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, εξέδωσε και κοινοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Οι βασικοί πυλώνες της εφαρμογής των διατάξεων των Νόμων 4396/2016, καθώς και 3230/2004: Καθορισμός και υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας στους προβλεπόμενους Φορείς του Δημοσίου, η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε Φορέα, αναλύονται στην εγκύκλιο.

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος


http://www.poli-politiki.gr/, 10/5/2016