8 Μαΐ 2016

Δήμος Καλλιθέας: Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. την Κυριακή 8 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέα 7/5/2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Κυριακή 8 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του άρθρου 78 του νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη ΡΙΘ΄/6-5-2016 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και αφορά στην παραχώρηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για είκοσι (20) έτη την χρήση των ακινήτων τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (εγκαταστάσεων Beach Volley).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση επί του άρθρου 78 του νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη ΡΙΘ΄/6-5-2016 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και αφορά στην παραχώρηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για είκοσι (20) έτη την χρήση των ακινήτων τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου (εγκαταστάσεων Beach Volley).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης