11 Μαΐ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Ανακοίνωση - Πρόσκληση περί Μητρώων Αρρένων - γεννηθέντων το 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234
ΤΗΛ: 2132023803-4 


Χαλάνδρι 04/05/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας ανακοινώνουμε ότι στο συνηθισμένο χώρο τοιχοκολλήσεως (εξώθυρα) του Δημοτικού Καταστήματος θα βρίσκεται τοιχοκολλημένος από 4/5/2016 έως 31/5/2016 από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2119/93 περί Μητρώων Αρρένων, ονομαστικός κατάλογος που έχει καταρτισθεί για τ’ αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2015.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται οι κάτοικοι αφού λάβουν γνώση του ανωτέρω τοιχοκολλημένου καταλόγου, να υποβάλλουν μέχρι 31 Μαΐου ημέρα Τρίτη του χρόνου αυτού (2016), τις τυχόν ενστάσεις τους ή να ζητήσουν την εγγραφή των αγοριών τους που δεν έχουν γραφτεί στον ανωτέρω κατάλογο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ