27 Απρ 2016

Στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα κατατάσσονται οι μουσικοί των ΟΤΑ

Tην κατάταξη των μουσικών των ΟΤΑ στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα προβλέπει εγκύκλιος του υφυπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα.

Πρόκειται για τους μουσικούς των ΟΤΑ οι οποίοι απασχολούνται είτε ως εκπαιδευτικό, είτε ως καλλιτεχνικό προσωπικό. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «η διάταξη του άρθρου 26 § 8 του ν.4325/15 αναφέρεται σε αυτοδίκαιη κατάταξη προσωπικού, ειδικότητας Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του οικείου προς διορισμό οργάνου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη αυτή. Επομένως, πρόκειται για κατάταξη προσωπικού βάσει διάταξης νόμου και όχι για μετάταξη (σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα).

Επίσης στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η διάταξη δεν αφορά σε προσωπικό που τυχόν κατέχει τα τυπικά προσόντα, αλλά ασχολείται με άλλη ειδικότητα, πέραν αυτής του μουσικού, όπως για παράδειγμα οι διοικητικοί υπάλληλοι. Προϋπόθεση επομένως για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της διάταξης είναι η κατοχή θέσης ειδικότητας μουσικού.

http://www.localit.gr/, 26/4/2016