1 Απρ 2016

ΥΠ.ΕΣ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4369/2016, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.