31 Μαρ 2016

Δημόσιο: Τι αλλάζει σε βαθμολόγιο και προαγωγές [Η εγκύκλιος]

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (Διοικητικής Μεταρρύθμισης) ρυθμίζει θέματα, που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο.

Οι προβλέψεις - ρυθμίσεις αυτές, ορίζονται στο Μέρος Γ' του ν.4369/2016 (Α' 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο .pdf η εγκύκλιος.


http://www.poli-politiki.gr/, 31/3/2016