31 Μαρ 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.