18 Μαρ 2016

Συρρίκνωση κατά 18% του Δημοσίου την τελευταία 6ετία - Τα στοιχεία

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, παρουσιάζει τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, κατά το έτος 2015, στο τακτικό προσωπικό. 

Ταυτόχρονα, γίνεται ποιοτική καταγραφή του συνόλου του τακτικού προσωπικού, των αποχωρήσεων και των προσλήψεων του παρελθόντος έτους.

Η μελέτη αυτή κωδικοποιεί με εύληπτο τρόπο τα σημερινά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή του.

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι, από την 1/1/2013 το Μητρώο αποτελεί την επίσημη εφαρμογή εξαγωγής στοιχείων προσωπικού για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.