23 Μαρ 2016

Πιστώνονται οι λογαριασμοί 147.967 δικαιούχων κάρτας σίτισης

Ενεργοποιείται η διαδικασία πίστωσης για την κάρτα σίτισης για 147.967 δικαιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου οι λογαριασμοί ξεκινούν να πιστώνονται τμηματικά από Εθνική Τράπεζα σήμερα Τρίτη 22 Μαρτίου.

Η απόφαση προβλέπει τη μεταφορά πίστωσης ύψους δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (17.341.160,00 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2016 στην Εθνική Τράπεζα ως ένατη δόση.

Με τη σχετική διαδικασία προχωρεί η φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης («Αλληλεγγύης»), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης», το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 147.967 (Valeur πίστωσης : 23/3/2016, στους δικαιούχους 24/3/2016).

Στην απόφαση αναφέρεται ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «θα χρεώσει το λογαριασμό 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα πιστώσει την Εθνική Τράπεζα με έμβασμα (BIC ETHNGRAA) στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) GR1501107030000070321557376 “Εισπράξεις Τρίτων για Απόδοση”».