23 Φεβ 2016

Απλήρωτοι άνεργοι - ωφελούμενοι Προγραμμάτων Voucher

Απλήρωτοι παραμένουν ωφελούμενοι Προγραμμάτων Voucher, με τον ΟΑΕΔ να εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνει πως, στα πλαίσια των δικών του Προγραμμάτων, όλες οι πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί, καλώντας τους διαμαρτυρόμενους, συμμετέχοντες σε αντίστοιχα Προγράμματα να απευθυνθούν στους αρμόδιους φορείς υλοποίησης.

Η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ

"Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά από πληθώρα σχετικών ερωτημάτων που φτάνουν στις Υπηρεσίες του, θέλει να διευκρινίσει ότι το μοναδικό πρόγραμμα τέτοιου τύπου που υλοποίησε ήταν η Πρόσκληση «Επιταγή Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας ανέργων Αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ», για την οποία ΟΛΕΣ οι πληρωμές τόσο των εκπαιδευτικών επιδομάτων, όσο και των επιταγών κατάρτισης έχουν ολοκληρωθεί. 

Παρακαλούνται οι Ωφελούμενοι προγραμμάτων Voucher των οποίων εκκρεμεί η συνολική ή μερική πληρωμή τους, να απευθύνονται στους αντίστοιχους, αρμόδιους φορείς υλοποίησης προκειμένου να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση."

http://www.poli-politiki.gr/, 23/2/2016