18 Φεβ 2016

Οι ηλεκτρονικά διεκπεραιούμενες συναλλαγές με το Δημόσιο

Συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάσθηκαν δράσεις για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών, έσω της περαιτέρω προώθησης της ανοικτής διακυβέρνησης, παραχώρησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.

Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr), παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Από τις 9 Νοεμβρίου 2015 επιτρέπει στους πολίτες, οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πύλης.

Στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και την δημιουργία ενιαίας εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης, ο ενιαίος τρόπος πρόσβασης επιτρέπει στον πολίτη να αποφύγει την χρονοβόρα διαδικασία ταυτοποίησης μέσω φυσικής παρουσίας σε ένα ΚΕΠ. 

Πολίτες οι οποίοι ήδη έχουν στη διάθεσή τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς, προκειμένου να εισέλθουν ως πλήρως πιστοποιημένοι χρήστες στην Πύλη ΕΡΜΗΣ, εύκολα και παρακάμπτοντας τα χρονοβόρα βήματα της αρχικής εγγραφής. Είναι δυνατή έτσι η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Πύλης και για τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν ηλεκτρονικά όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και πιστοποιητικά. 

Η παραλαβή και η εκτύπωση για παράδειγμα ενός πιστοποιητικού γέννησης είναι πλέον θέμα μερικών κλικ με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη κωδικών TAXISnet.

Με την είσοδό του στον Πύλη ΕΡΜΗΣ, ο πολίτης αποκτά αμέσως πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

- 9 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με άμεση παραλαβή αποτελέσματος/πιστοποιητικού από την Πύλη.

- 116 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με παραλαβή του αποτελέσματος/πιστοποιητικού είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής του.

- Πληροφορίες για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες/διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης.

- Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακής υπογραφής.

- Πρόσβαση στην προσωπική ηλεκτρονική του θυρίδα. Στην ηλεκτρονική θυρίδα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα διάφορα πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών με ηλεκτρονική διεκπεραίωση ή έχουν εισαχθεί από υπαλλήλους ΚΕΠ.

- Δυνατότητα να παρακολουθήσει το ιστορικό των ηλεκτρονικών συναλλαγών του, να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτημάτων του αλλά και να λάβει άμεσα την πληροφορία για το που μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό του στην Δημόσια Διοίκηση.

Ο κ. Χρ. Βερναρδάκης αναφερόμενος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υπογράμμισε ότι:

- Κεντρικός στόχος του υπουργείου είναι να υποστηρίξει με τη βοήθεια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας, την αναδιάρθρωση δηλαδή του κράτους ώστε αυτό να γίνει αποτελεσματικότερο.

- Απώτερος στόχος του υπουργείου, είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη διοίκηση όταν αυτή γίνει πιο αποτελεσματική και διαφανής, λογοδοτεί και παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες.

Ο αναπληρωτής Υπουργός χαρακτήρισε παράλληλα «ακρογωνιαίο λίθο αυτής της στρατηγικής, το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων πολιτών που αποτελείται από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ και την Πύλη ΕΡΜΗΣ», σημειώνοντας ότι, «κάθε υπηρεσία και διαδικασία της δημόσιας διοίκησης εξετάζεται ανάλογα με τον βαθμό ηλεκτρονικής ετοιμότητας της, ανασχεδιάζεται και εισάγεται στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων».

Ο κ. Χρ. Βερναρδάκης πρόσθεσε ότι, «η online σύνδεση των ΚΕΠ με φορείς του Δημοσίου για 60 υπηρεσίες και διαδικασίες, δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν βασικές υπηρεσίες με μία μόνο αίτηση, με μία μόνο επίσκεψη, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία».

«Ο αριθμός αυτός των υπηρεσιών θα αυξάνεται συνεχώς το επόμενο διάστημα», επισήμανε, υπογραμμίζοντας πως, με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού διαύλου παροχής υπηρεσιών, την Πύλη ΕΡΜΗΣ, θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών οι οποίοι μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, θα αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες, πρόσβαση στις υπηρεσίες της Πύλης.

Σημείωσε ταυτόχρονα ότι, το Υπουργείο θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει το επόμενο διάστημα τον «ΕΡΜΗ», προσθέτοντας νέες υπηρεσίες και προανήγγειλε την έναρξη του νέου Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών, που θα προσφέρει ακόμη περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, πρόσθεσε ότι, «οι πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, οι οποίες ενθαρρύνουν την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασμού και χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών και τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης» και υπογράμμισε:

«Το προσδοκώμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα έγκειται στην ενίσχυση τόσο της διαφάνειας και της συμμετοχής, όσο και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε να παράσχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς».

Πιλοτική Δράση – ΠΡΟ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ επί κειμένου πολιτικής για νέο νομοσχέδιο

Με πρωτοβουλία του κ. Χρ. Βερναρδάκη θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση κείμενο πολιτικής για νομοθετική πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει το Υπουργείο για την «κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων».

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα εφαρμοστεί μια νέα καινοτόμος μεθοδολογία ανάλυσης των σχολίων που θα συγκεντρωθούν και θα παραχθεί έκθεση διαβούλευσης που θα ληφθεί υπόψη για την προετοιμασία του νομοσχεδίου.

Σκοπός της πιλοτικής δράσης είναι να αξιολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες και οι μεθοδολογίες, έτσι ώστε ο θεσμός της προ-διαβούλευσης να εφαρμοστεί στη συνέχεια για το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ.

Ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε στην εξελικτική διαδικασία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Όπως υπογράμμισε, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναζητούν πληθώρα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από το σύστημα «ΕΡΜΗΣ», η βάση δεδομένων του οποίου, αποτελεί τη νέα διαδικτυακή πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Ο κ. Φαίδων Κακλαμάνης, διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπογράμμισε ότι οι υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν το 2015 μέσω των ΚΕΠ και του «ΕΡΜΗΣ», ήταν περισσότερες από πέντε εκατομμύρια, εκ των οποίων περισσότερες από δύο εκατομμύρια διεκπεραιώθηκαν on line, μέσω του «ΕΡΜΗΣ».

Τέλος, ο κ. Διονύσης Κοντογιώργης, υπεύθυνος του τμήματος Σχεδιασμού και Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Υποδομών και Δικτύων της Δημόσιας Διοίκησης, παρουσίασε παραδείγματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της πύλης του «ΕΡΜΗ».

Ακολουθούν σε επισυναπτόμενο αρχείο οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες.


http://www.poli-politiki.gr/, 17/2/2016