17 Φεβ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 17η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2016 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
  • Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την πραγματοποίηση αποκριάτικης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Χαλανδρίου στις 5 Μαρτίου 2016.
  • Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
  • Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 115/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων – ωφελούμενων του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Χαλανδρίου.
  • Έγκριση της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» για υποβολή προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.
  • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού (όσον αφορά την αναθεώρηση) Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων», Α.Μ. 8/13.
  • Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.