20 Φεβ 2016

Συγχωνεύσεις, καταργήσεις μονάδων και οργανικών θέσεων: Τα μνημόνια είναι εδώ!


«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ονομάζεται το σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει στη βουλή το Υπουργείο υγείας.
Στο ανωτέρω σχέδιο νόμου κατατέθηκε τροπολογία η οποία προβλέπει ότι οι υγειονομικές μονάδες της χώρας υποχρεούνται να στέλνουν στην Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων, που εδρεύει στο υπουργείο Υγείας, όλα τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία νοσοκομείων, ΠΕΔΥ, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρειών κ.λπ.

 Για παράδειγμα, όλα τα δεδομένα που αφορούν τον αριθμό του προσωπικού (νοσηλευτικό, ιατρικό κ.λπ.), την κίνηση των εξωτερικών ιατρείων, των χειρουργείων -με ταυτόχρονη θέσπιση της περιώνυμης «λίστας χειρουργείων» και δημιουργία αρχείων ακόμη και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται-, τη συνταγογράφηση ανά φαρμακευτικό σκεύασμα, τα αναλώσιμα στην αποθήκη, στο φαρμακείο κ.ά. Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο, και ανά πάσα στιγμή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας.
Ως εδώ καλά, θα μπορούσε να πεί κανείς. Πράγματι είναι χρήσιμο και απαραίτητο να γνωρίζει το υπουργείο την κατάσταση και τα δεδομένα κάθε νοσηλευτικής μονάδας.
Είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χάραξη μιας στρατηγικής που θα είχε στόχο τη βελτίωση των δημόσιων δομών υγείας, τον εντοπισμό τυχόν υπόγειων διαδρομών διαπλοκής κ.τ.λ.
Τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ` όψιν σ`ένα σχεδιασμό που θα στοχεύει στην ανάπτυξη του δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, στην επαρκή χρηματοδότησή του και στελέχωσή του με προοπτική την πλήρη  κάλυψη των αναγκών του λαού για ποιοτικές ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
Όμως...τα μνημόνια είναι εδώ και έχουν εντελώς αντίθετη κατεύθυνση: Περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, συρίκνωση των δημόσιων δομών υγείας και παράδοση των υπηρεσιών υγείας στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
Και επειδή «ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», όπως πολύ σωστά παραδέχεται και μας προϊδεάζει ο κος Κατρούγκαλος για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, σας παραθέτουμε το «διάολο» και τις «λεπτομέρειες» της συγκεκριμένης τροπολογίας:
«Τα συγκεκριμένα στοιχεία που συλλέγονται από τα Νοσοκομεία είναι αναγκαίο να βρίσκονται στη διάθεση του Υπουργείου προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν με αξιόπιστα δεδομένα οι ανάγκες υγείας του γενικού πληθυσμού καθώς και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
 Η αξιολόγηση αυτή είναι βασική προϋπόθεση για μια σειρά στοχευμένων ενεργειών και πολιτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπ. Υγείας, όπως ενδεικτικά η σύσταση, η μεταφορά, η κατάργηση, η συγχώνευση νοσοκομείων ή τμημάτων αυτών, καθώς και θέσεων γιατρών, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυξη νοσοκομείων, η μέτρηση και αξιολόγηση των ανισοτήτων υγείας...»
  
...Οι διατυπώσεις περί κατάργησης και συγχώνευσης Νοσοκομείων ή κατάργησης οργανικών θέσεων προσωπικού με πρόσχημα τον εξορθολογισμό και την άρση των ανισοτήτων, έχουν την αφετηρία τους στο πρώτο μνημόνιο με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα!
Απ` ότι φαίνεται, το μόνο πρόγραμμα που μπορεί κανείς να εφαρμόσει μέσα στα μνημόνια, είναι τα ίδια τα μνημόνια.