11 Ιαν 2016

Μίνι Μνημόνιο στους φορείς του Δημοσίου επιβάλλει το υπoυργείο Οικονομικών – Κυρώσεις σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους (έγγραφο)

Αυστηρή στοχοθεσία με πρόγραμμα εκτέλεσης και παρακολούθησης εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2016 αλλά και για τα επόμενα έτη θέτει για τους φορείς του Δημοσίου το υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Γιώργου Χουλιαράκη οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, τα ΝΠΔΔ, οι Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία και ΥΠΕ−ΠΕΔΥ) οι ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ, εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης, υποχρεούνται να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους η απόκλιση από τους οποίους άνω του 10% επιφέρει κυρώσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 4270/2014. (Κυρώσεις σε φορείς της Κεντρικής Διοίκησης) «σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Υπουργείων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 70 υποβάλλουν πρόγραμμα μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους για τη διαφορά μεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, περικόπτεται, με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού».


http://www.aftodioikisi.gr/, 11/1/2016