11 Ιαν 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Διευκρινήσεις σχετικά με την Γ' ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης στη περιοχή

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Σχεδίου Πόλης και σε συνεργασία με τους μηχανικούς του θα μπορούν:
  • να λάβουν γνώση του ρυμοτομικού σχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την Β’ Ανάρτηση (Μάρτιος 2014) και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων αυτής (420/2015 απόφαση του Δ.Σ. Χαλανδρίου)
  • να καταθέσουν την ένστασή τους κατά του αναρτημένου ρυμοτομικού σχεδίου έως την καταληκτική ημερομηνία της ανάρτησης 05/02/2015 αναγράφοντας σε αυτήν τα ακριβή στοιχεία της ιδιοκτησίας τους (Κτηματολογικός αριθμός και Οικοδομικό Τετράγωνο)
  • να υποβάλλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ειδικό έντυπο που θα προμηθεύονται από το Τμήμα, όπου θα ελέγχεται η πληρότητα και στη συνέχεια θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Κεντρικού Δημαρχείου
  • να προσκομίσουν πράξεις αναλογισμού που θα αφορούν τυχόν απαλλοτριωτέα τμήματα των ιδιοκτησιών τους
σημ: στα επισυναπτόμενα 10 αρχεία μπορείτε να δείτε σε κλίμακα 1:1000 την υπό εξέταση πρόταση

πληροφορίες : 2132023960 – κα Παπαδοπούλου

Δείτε παρακάτω τα σχετικά αρχεία: