20 Ιαν 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@halandri.gr

Χαλάνδρι, 15/01/2016
Α.Π.: 1273

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 20η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοικητική αποβολή κ. Σταύρου Αλεξόπουλου από δημοτικό ακίνητο, ήτοι κυλικείου, εντός πάρκου Ολύμπου και Εδέσσης.

2. Kαθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για το Ο.Ε. 2016.

3. Λήψη απόφασης για τις νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2016.

4. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για το αναπηρικό αυτοκίνητο, έμπροσθεν της οικίας Α.Μ.Ε.Α., επί της οδού Επτανήσου αρ. 3, στο Ο.Τ. 659 στο Δήμο Χαλανδρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ