21 Ιαν 2016

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ Γ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ.