8 Ιαν 2016

Δημόσιο: Με αποδοχές η περίοδος αναστολής άσκησης καθηκόντων

To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ' αριθ. 244/2014 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος, αναφορικά με το ποιες αποδοχές δικαιούται δημόσιος υπάλληλος όταν βρίσκεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, γνωμοδότησε ότι, δεδομένου ότι, δεν είναι δυνατή η αναλογική εφαρμογή των αντίστοιχων συνεπειών της αργίας, ως προς το ύψος των αποδοχών, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή άσκησης καθηκόντων, ο υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του. 

Η Γνωμοδότηση αυτή έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της για τη Διοίκηση.

http://www.poli-politiki.gr/, 8/1/2016