10 Ιαν 2016

Δήμος Ζηρού: Καλεί τους δημότες του να «βαφτίσουν» οδούς.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε επιτροπή για την ονομασία οδών και πλατειών στον Δήμο Ζηρού και έτσι, με ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή Ζηρού καλεί μέλη συλλόγων – φορέων, δημότες και οι κάτοικους του δήμου, να συνδράμουν το έργο της επιτροπής που είναι η καταγραφή των ανωνύμων δρόμων – οδών και να προτείνουν ονόματα για την ονομασία τους.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η επιτροπή ονοματοδοσίας οδών και Πλατειών Δήμου Ζηρού, σημειώνονται τα εξής: «Σας γνωρίζουμε πως με την υπ’ αριθμ 240/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμο μας έχει οριστεί επιτροπή για την ονομασία οδών και πλατειών. Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή των ανωνύμων δρόμων – οδών και η πρόταση ονομάτων για την ονομασία τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Νόμου 4071/2012 αναφέρονται τα εξής: «Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Συμβουλίου Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας και σύμφωνη γνώμη 5μελούς επιτροπής», που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο Νομού και αποτελείται μεταξύ άλλων και από 2 φιλολόγους οι οποίοι ελέγχουν αν ονόματα τα οποία προτείνονται για ονοματοδοσίες δρόμων συνδέονται με την τοπική ή ευρύτερη ιστορία.

Προκειμένου για την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής, σας παρακαλούμε να συνδράμετε στην αναζήτηση προσωπικοτήτων, οι οποίοι με τον έργο και την δράση τους έχουν προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο ή έχουν αναδείξει τον Δήμο μας και τα ονόματά των οποίων δεν έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί σε οδούς του Δήμου μας.

Οι οποιεσδήποτε προτάσεις καλό θα ήταν να συνοδεύονται από μία αιτιολόγηση. Η αποστολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μέσω fax στον αριθμό 2683024667 ή ταχυδρομικά στον Δήμο Ζηρού (υπόψη κ. Κάλλη), ή στο e-mail : teo.kallis@gmail.com μέχρι και τις 30/1/2016.

Οι προτάσεις σας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη».

http://www.aftodioikisi.gr/, 9/1/2016