26 Ιαν 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας μίσθωση 19 κατοικιών στα πλαίσια του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την απευθείας μίσθωση 19 κατοικιών για την υλοποίηση του Σχεδίου «Στέγαση, σίτιση και κοινωνική φροντίδα για πολίτες των Δήμων Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας–Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Χαλανδρίου», στα πλαίσια του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
Οι προσφερόμενες κατοικίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά  τα ακόλουθα : 


Α) Υλικοτεχνική υποδομή:  Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Επίσης, κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ’ελάχιστον:
 

  • Χώρο υγιεινής (WC/λουτρό)
  • Χώρο κουζίνας
  • Θέρμανση σε όλα τα δωμάτια

Β)  Περιγραφή κατοικιών:
 
  • Δεκατέσσερις (14) κατοικίες/διαμερίσματα ενός δωματίου (γκαρσονιέρες)
  • Τέσσερα (4) διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου (δυάρια)
  • Ένα (1) διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (τριάρι)

Η μίσθωση θα διαρκέσει όσο και το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» και έως δώδεκα (12) μήνες. Το μίσθωμα  θα  είναι σταθερό καθ’όλη τη διάρκεια  της μίσθωσης και θα καταβάλλεται από το Ταμείο του Δήμου μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Το ζητούμενο μίσθωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 180 ευρώ για τις γκαρσονιέρες, τα 240 ευρώ για τα δυάρια και τα 280 ευρώ για τα τριάρια μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση γραμμένη στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, την ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και την αναλυτική περιγραφή του  προς εκμίσθωση ακινήτου. Τονίζεται ότι όλες οι προσφερόμενες κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2102793916, 2102777198, 2132000495).

Για την αίτηση πατήστε εδώ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

http://www.halandri.gr/, 25/1/2016