15 Ιαν 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: Καλεί τους εργαζόμενους στην Τ.Α. να συμμετέχουν στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο της 16ης Ιανουαρίου