14 Ιαν 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Α. ΣΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-1-2016