30 Δεκ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν της ΣΟΧ 2/2015ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104 ΣΟΧ 2 2015 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ