14 Δεκ 2015

Υπερωριακή απασχόληση στο Δημόσιο: Πώς διαμορφώνεται με το νέο μισθολόγιο

Μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αλλαγών, επιτρέπεται η καθιέρωση αποζημιώσεων εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νομοσχεδίου για το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο.

Η υπερωριακή απασχόληση θα εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού και δεν θα απαιτείται σύμπραξη του υπουργού Οικονομικών, όπως προβλεπόταν έως σήμερα. Για τους ΟΤΑ, οι απόφαση για τις υπερωρίες θα εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προυπολογισμού για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι δυνατή μόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση διατάκτη, με εξαίρεση τους ΟΤΑ.

Παρακάτω, παρατίθενται οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για τις υπερωρίες:


Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

τις καταργούμενες / τροποιούμενες διατάξεις ΕΔΩ

την αιτιολογική έκθεση ΕΔΩ

και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ΕΔΩ

http://www.aftodioikisi.gr/, 14/12/2015