10 Δεκ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσκληση για απογραφή στρατευσίμων Κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 15234 
ΤΗΛ.: 2132023803‑4 FAX : 2132023805 

Χαλάνδρι, 09/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 1998 Κλάσεως 2019 εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και διαμένουν στο Ανατολικό διαμέρισμα υποχρεούνται σύμφωνα με την Φ.437/2/26343/Σ.10184 Πρόσκληση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής ,να παρουσιαστούν σ' αυτό και συγκεκριμένα στο Στρατολογικό Γραφείο Ανατολικής Αττικής οδός Πέτρου Ράλλη 2, περιοχή ΡΟΥΦ και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής, τις παρακάτω τακτές ημερομηνίες

από 4 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαζί τους:

α) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητάς τους,
β) πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας περί εγγραφής τους στα
Μητρώα Αρρένων,
γ) Σχετική Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση για όσους έχουν σοβαρό
πρόβλημα υγείας.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του δελτίου απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξουσίου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).
Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή)

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας:

α) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ ‑ Γρηγορίου Γυφτόπουλου 2 (πρώην Μεσολογγίου)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30‑19.00
Σάββατο : 09.00‑13.00
β) Παράρτημα‑ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" 
Δευτέρα έως Παρασκευή : 08.30‑15.00
γ) Παράρτημα‑ΚΕΠ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ‑ Ιθώμης 34
Δευτέρα έως Παρασκευή : 08.30‑15.00

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
και με εντολή
Η Προϊσταμένη Τμ/τος Δ/κης &
Αστικής Κατ/σης
Χατζηεργάτη Θεοδώρα