24 Δεκ 2015

«Ξεκλειδώνει» χρηματοδότηση 142 εκ. ευρώ προς Δήμους για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου προς αυτούς (λίστα)

Το ΥΠΕΣ έστειλε επιστολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ζητώντας να προχωρήσει στα κατωτέρω:

«α) Όπως χρεώσετε το λογαριασμό του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών» (Νο 158) με το ποσό 142.693.637,58 € και να ενεργήσετε προκειμένου να μεταφερθεί το ανωτέρω ποσό στους δικαιούχους δήμους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα......για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του αρ. 25 ν.1828/89 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν και β) Όπως πιστώσετε με το υπόλοιπο ποσό 17.712.612,42 € το λογαριασμό του Υπουργείου με τον τίτλο «Συμψηφισμός οφειλών των Δήμων με φορείς του Δημοσίου» (Νο 171)».


http://www.aftodioikisi.gr/, 24/12/2015