24 Νοε 2015

Δήμος Πατρέων: Την παράταση απασχόλησης των πενταμηνιτών του Δήμου ζητά ο Δήμαρχος με επιστολή του

Κύριοι Υπουργοί

Ο Δήμος μας στα πλαίσια υλοποίησης της δημόσιας πρόσκλησης με αριθμό 2/2015 περί κοινωφελούς εργασίας προέβη στην πρόσληψη 452 εργαζόμενων από 7/7/2015 μέχρι σήμερα.

Στις τεράστιες ανάγκες που η έλλειψη προσωπικού έχει δημιουργήσει στις Υπηρεσίες μας, η έλευση των υπόψη εργαζόμενων προσέδωσε σημαντική βοήθεια στο έργο των Υπηρεσιών.

Ωστόσο οι πέντε (5) μήνες εργασίας ολοκληρώνονται από 7/12/15 και οι εργαζόμενοι της κοινωφελούς δεν διασφαλίζουν την εγγραφή τους στο ταμείο ανεργίας αφού υπολείπονται ενσήμων για την υπαγωγή τους στο ταμείο.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε την παράταση της κοινωφελούς αυτής εργασίας για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, χρονικό διάστημα που είναι ικανό για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων προκειμένου να εγγραφούν στο ταμείο ανεργίας.