25 Νοε 2015

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου: Κείμενο προς ψήφιση από το Δ.Σ.


Χαλάνδρι 24/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 1

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο
(Δια της κας Προέδρου)

Με αφορμή τον αγώνα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Χαλανδρίου καταθέτει κείμενο προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει ως κατωτέρω:

Εκφράζουμε την πάγια άποψή μας για μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, για αυτό απαιτούμε την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων για όλες τις υπηρεσίες των Δήμων και άμεση αλλαγή της νομοθεσίας. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και στις κοινωνικές δομές.

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον αγώνα τους για τη διατήρηση της δουλειάς τους και παράλληλα διεκδικούμε παράταση των συμβάσεων με πρόγραμμα πεντάμηνης σύμβασης μέσω του ΟΑΕΔ, όπως και εφαρμογή για όλες τις συμβάσεις των ενιαίων μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους των ΟΤΑ. 

Οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η ανακύκλωσή τους πέρα από το ότι ζημιώνει την ίδια την υπηρεσία, με το να προσλαμβάνονται εκ νέου άπειρα άτομα, ανακυκλώνει την ανεργία, την ανασφάλεια και τη φτώχεια.

Το ανωτέρω κείμενο παρακαλούμε όπως διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ