25 Νοε 2015

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρηγ. Γυφτόπουλου 2).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με: α) Εκδίκαση των ενστάσεων κατά της Β΄ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας - Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου μετά την ανάρτηση (Μάρτιος 2014) και β) την Γ΄ ανάρτηση του Β΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της ως άνω περιοχής.

2. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη μη έκδοση 5 κατοίκων της Αγίας Παρασκευής στις Ιταλικές δικαστικές αρχές.

3. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και εργαζόμενους στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

4. 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2015.

5. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 390/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το Οικονομικό έτος 2016.

6. Τροποποίηση της με Α.Π. 21028/21-07-2015 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ. λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.

7. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

8. Σύσταση εφτά (7) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.

9. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10. Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης και Τροφίμων 4ου Παιδικού Σταθμού για το έτος 2015 (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

11. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

12. Έγκριση των θέσεων υπαίθριου ετήσιου και εποχικού στάσιμου εμπορίου.

13. Έγκριση 5ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός - τελικός) του έργου «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 8/12.