4 Νοε 2015

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου: Νέο Δ.Σ.

3/11/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την παραίτηση του Μπάκα Σίμου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., για προσωπικούς λόγους, νέος Πρόεδρος στις 3/11/2015 αναδείχτηκε ο συνάδελφος Πισιμίσης Θεόδωρος.

Ως εκ τούτου η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Πισιμίσης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Χάιλας Ιωάννης
Γραμματέας: Κούκα Ελένη
Ταμίας: Αράμπαλης Νικόλαος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπακόλας Αντώνιος
Μέλη
Γκόγκος Άκης
Κατσαρλίνος Παναγιώτης
Χριστοδούλου Πέτρος
Μπάκας Σίμος
Αποστολίδης Απόστολος
Λίτινα Στέλλα

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ