14 Νοε 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΕΡ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με εισήγηση του Δημάρχου Ι. Σταθόπουλου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε στη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2015 το παρακάτω ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής εκφράζει τη συμπαράσταση του στον αγώνα των Εργαζομένων:

1) ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον αγώνα τους για τη διατήρηση της δουλειάς τους και παράλληλα διεκδικούμε παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων με πρόγραμμα πεντάμηνης σύμβασης μέσω ΟΑΕΔ, όπως και εφαρμογή για όλες τις συμβάσεις των ενιαίων μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων που ισχύουν για τους υπόλοιπους εργαζομένους των ΟΤΑ.

2) ΖΗΤΑΜΕ την επαναφορά του 6ωρου για τους παιδαγωγούς και 7.30ωρου για το βοηθητικό προσωπικό στους Παιδικούς Σταθμούς και απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του μέτρου. 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και την πρόσληψη επιπλέον μόνιμου παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ τη χρηματοδότηση από το κράτος και με σχεδιασμό από τον ∆ήμο σύγχρονων παιδικών σταθμών που να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης μας και για τη δωρεάν φιλοξενία όλων των παιδιών.

3) ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την κατηγορηματική μας αντίθεση στην πιθανότητα κατάργησης του επιδόματος Βαρέων και Ανθυγιεινών στους Δήμους και παράλληλα ζητάμε να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

4) ΖΗΤΑΜΕ την άρση απαγόρευσης των προσλήψεων για όλες τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα εκείνες των ανταποδοτικών τελών».