9 Νοε 2015

Δήμος Αθηναίων: Αποτελέσματα μοριοδότησης για τη Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης κατοίκων που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας

Για το πρόγραμμα «Ένδεια 2015» κατατέθηκαν συνολικά 10.364 αιτήσεις. Το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας είναι 200.000 ευρώ. Η Ειδική Διαπαραταξιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιέχονται στους ονομαστικούς φακέλους των αιτούντων, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των αιτούντων και μετά από διαλογική συζήτηση και δειγματοληπτικό έλεγχο αποφάσισε ομόφωνα να μην λάβουν βοήθημα οι αιτούντες εκτός Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι ανέρχονται σε 238, οι αιτούντες των οποίων το εισόδημα ξεπερνάει τα όρια φτώχειας, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το έτος 2015, οι οποίοι ανέρχονται σε 474 και οι αιτούντες με ελλιπή στοιχεία, οι οποίοι ανέρχονται σε 4.770.
 Το βοήθημα θα λάβουν 1641 αιτούντες, οι οποίοι συγκεντρώνουν περισσότερα από 1000 μόρια και έχουν πλήρη δικαιολογητικά.
Έως και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα στο τηλέφωνο 2105210617, από τις 09:00 έως τις 14:00, στις κυρίες Καραδημητρίου Νεκταρία και Δάβρη Παρασκευή και πιθανές ενστάσεις θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, στο ισόγειο του κτιρίου της Αγίου Κωνσταντίνου 14. 
Δείτε εδώ τον πίνακα με τα αποτελέσματα της μοριοδότησης όλων των αιτήσεων
και εδώ τη φόρμα μοριοδότησης που χρησιμοποιήθηκε.