9 Νοε 2015

ΥΠ.ΕΣ.: 581.708,74 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου από τους Κ.Α.Π.

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους- ΙΑ΄ κατανομή έτους 2015. 
Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 581.708,74 ευρώ.
Δείτε αναλυτικά την απόφαση του ΥΠΕΣ  ε δ ώ.