24 Νοε 2015

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ Κ.Ε.Π. ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 24 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4305/2014.