16 Νοε 2015

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πρόσληψη 1.534 γυμναστών.

Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2431/Β/11-11-2015) για την έγκριση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., οι οποίοι υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2015-16. 

Για τη χρονιά 2015-156 θα προσληφθούν 1.534 γυμναστές για Προγράμματα Άθλησης που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες αθλουμένων.

Σύντομα θα ακολουθήσει η απόφαση έγκρισης υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

http://www.poli-politiki.gr/, 16/11/2015